• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

En datorhall i garderoben

I början av februari höll Inserve tillsammans med Oracle ett evenemang för kunder och samarbetspartner. Skälet var att Inserve installerat en Exadatamaskin i sina lokaler i Stockholm. Nu kan hugade spekulanter se och prova maskinen innan de köper.

Inserve_Matts_Ageli_Johan_Stakeberg
Exadata, flankerad av Matts Agélii, VD på Inserve (till vänster) och Oracles VD, Johan Stakeberg. De är båda mycket nöjda med att det finns ett Exadatacenter i Norden. Det underlättar särskilt för de svenska kunderna.

Inserve har lång erfarenhet av att sälja datorer för datacenter. De har länge varit den kanske viktigaste Sun-partnern och nu har samarbetet med Oracle fördjupats rejält i och med steget att köpa in en Exadata databasmaskin och därmed bli Nordens kompetenscenter på Exadata. Inserve prisades också nyligen av Oracle som årets hårdvarupartner.

Exadata-tekniken är ett rejält språng framåt ur teknologisk synvinkel. Bland annat får man en prestandaförbättring på upp till 10 gånger jämfört med traditionell teknik, genom att hårdvara och mjukvara optimeras för varandra. Särskilt stor är prestandaförbättringen om man kör stora datalagerfrågor.

Modell för framtiden

– Detta är den typ av maskiner som kommer att stå i framtidens datacenter. Fördelarna är så stora. Man spar väldigt mycket tid när det gäller att få igång nya databaser och effektiviserar administration och underhåll, säger Matts Agélii, VD och en av grundarna av Inserve.

Konsolidering är en annan mycket viktig drivkraft för Inserves kunder.

Ger lönsam konsolidering

– Genom att stoppa in många databaser i en enda maskin får man snabbt lönsamhet på investeringen i Exadata. Oracle kan visa väldigt bra ROI-kalkyler på de installationer som gjorts. Oraclekunderna tar till sig den här tekniken, så snabbt de kan. Payoff är alldeles för bra för att stå vid sidan av, menar Matts Agélii.

En annan fördel är att Oracle tar hela ansvaret för att lösningen fungerar.  Det finns ingen risk för supportdiskussioner kring vilket företag som är ansvarigt om problem skulle uppstå.

Du kan prova med egna data

Det finns även ett liknande Exadatacenter för Europa i Storbritannien, men dit behöver inte Nordiska företag åka. Alla företag är välkomna att ta med sina data och komma och testa hos Inserve i Stockholm.

– Vi har redan många väldigt intresserade kunder, men det är stora organisationer som kräver en hel del arbete innan det är dags för implementering. Normalt börjar man med ett par halv- eller kvartracksmaskiner och bygger på allt eftersom behovet ökar.

Under invigningen hölls under dagen ingående information för intresserade kunder och under kvällen bjöd man in partner och VIP-kunder för ett kort seminariepass, förtäring och mingel.

Hans Skalin

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening