• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Ny VD och nya lokaler för OraclemedarbetarnaJohan_stakeberg_Oracle

Den första mars hälsade Oracle Svenska ABs nye VD Johan Stakeberg Sunmedarbetarna välkomna i ombyggda lokaler enligt Flexoffice-modellen.

Johan Stakeberg har arbetat på Oracle sedan 1999. Han började som kundansvarig i Göteborgsregionen. Med tiden avancerade han inom organisationen och för tre år sedan antog han uppgiften att leda ett team i Sydney, Australien där han bland annat var ansvarig för kunder inom Bank och finans, telekom media och energibolag.

Nyligen återvände han till Sverige och började som ansvarig för försäljning av kärnteknologi i Sverige och Finland. Det jobbet har han kvar samtidigt som han nu är VD på Oracle Svenska AB. En blandning av roller som inte är ovanlig i stora amerikanska matrisorganisationer.

Arbetar idag närmare partner

– En viktig skillnad mellan hur det var när jag åkte jämfört med när jag kom tillbaka är att jag kan se en förändring i vårt sätt att arbeta med partner. Vi är mycket närmare och har idag en helt annan dialog med ett antal partner. En annan stor skillnad mellan nu och då är intresset och framgången för vår applikationsportfölj, särskilt från våra partner, säger Johan Stakeberg.
Men det finns också organisatoriska utmaningar att ta itu med i ett företag som Oracle.

Organisatoriska förändringar

– Det jag jobbar mest med nu är att få en samklang i kombinationen mjuk- och hårdvara. Det gäller inte bara kunderbjudanden, utan även intern organisation. Den första mars blir till exempel en nystart för oss på Oracle. Då ska alla, inklusive Sunmedarbetarna, flytta in i omgjorda lokaler i Kista enligt Flexoffice-modell, säger Johan Stakeberg.

– Ingen har fasta platser. Inte heller jag. Vi har en tyst zon, en dialogzon samt en projektzon. Varje gång man kommer till kontoret väljer man den zon som passar bäst för uppgiften man ska utföra härnäst och en arbetsplats som råkar vara ledig.
Utöver dessa tre arbetszoner finns ett café-område (Java-Zone) och utrymme för arkiv, förvaringsskåp och ett litet gym med omklädningsrum och duschar för personalen.

– En bieffekt med Flexoffice är att man får träffa fler medarbetare från olika avdelningar. Då bryter man ner barriärerna som finns för samarbete. Detta är ett stort förändringsprojekt som kan skapa lite oro hos vissa och det är vi ödmjuka inför. Men vi är övertygade om att de positiva effekterna kommer att överväga de negativa.

Arbetsmiljö för att stimulera samarbete

– Oracle är större än någonsin i och med alla förvärv. Det är spännande att arbeta med alla nya människor som kommer från olika företagskulturer, säger Johan Stakeberg.

Stora förväntningar på X

– Jag känner även en stor förväntan inför de nya fantastiska lösningarna där vi kombinerar mjuk- och hårdvara och optimerar det vi kallar X-lösningar, som Exalogic och Exadata, säger Johan Stakeberg. Det är ett helt nytt teknologisprång som ger fantastisk prestandaförbättring, men de är också grönare, vilket inte så många tänker på. De kan ses som stora maskiner som drar mycket ström, men en Exadatamaskin ersätter 20-100 servrar.

– Det som Apple gjort med iPhone för konsumenter försöker vi göra för företagen. Vi levererar det färdiginstallerade, färdigtunade datacentret. Avancerade lösningar, med mjukvara och hårdvara optimerat för varandra, men enkelt för kunden, avslutar Johan Stakeberg.

Hans Skalin

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening