• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Oracle Business Intelligence 11g

Integrerar relationsdatabaser och OLAP-analys och ger nya funktioner inom rapportering, scorecard, visualisering och samarbete

I början av juli lanserades Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. Den nya BI-sviten förbättrar användarupplevelsen genom bland annat en ny integrerad scorecardapplikation, företagsrapportering samt bättre integration med Oracle Enterprise Manager 11g och Oracle Fusion Middleware.

Genom att utvidga kapaciteten i en företagsgemensam informationsmodell har Oracle Business Intelligence 11g tagits fram som den första lösningen att förena Relational OLAP (ROLAP), multidimensionell OLAP (MOLAP) och företagsrapportering i en gemensam teknisk plattform.

Ett kraftfullt, företagsövergripande semantiskt metadatalager möjliggör mycket. Bland annat flexibel utforskning av alla datakällor med oöverträffad prestanda, relationell OLAP samt enhetliga mätvärden och affärsregler, menar Mattias Wohlén, Senior Director Sales Consulting EMEA, inom Oracle.

Mattias_Wohlen_Oracle

bidump1

Möjligheten att koppla information till geografiska data är inbyggt i nya Oracle BI Suite 11g, vilket gör att det är enkelt att visualisera information geografiskt och se samband som man kanske inte annars kunnat upptäcka.

bidump2

Med den nya applikationen Oracle Scorecard and Strategy Management kan användare enkelt se och sätta tröskelvärden som passar företagets strategier och mål.

bidump3

Användarna kan själva starta en aktivitet som en affärsprocess eller webbtjänst direkt från sina dashboard. Det är viktigt eftersom det är först när man agererar som nyttan för företaget uppstår.

Förbättrad OLAP-analys gör det möjligt att få tillgång till och navigera i hierarkiska data, som lagras i Oracle Essbase och olika på marknaden vanligt förekommande relationsdatabaser från ett gemensamt gränssnitt. Den gemensamma informationsmodellen ger högpresterande, federerade frågor mot hundratals datakällor i relationsdatabaser, OLAP samt XML format.

En integrerad tunn klient för rapportdesign möjliggör publi­cering av såväl interaktiva, web­baserade rapporter som hög­upplösta rapporter för affärsanvändare.

Enklare med företagsgemensamma mätvärden

Oracle Scorecard och Strategy Management, är en ny integrerad del av Oracle Business Intelligence 11g, som hjälper användare att ta fram statistik och nyckeltal (KPI) anpassade efter organisationens strategi och mål. Ett förbättrat användargränssnitt ger goda möjligheter att snabbt kartlägga och synliggöra data. För en större visuell upplevelse kan även geografiska data länkas direkt till kartor.

Vidta snabbt åtgärder och följ upp enkelt

Funktionen Action Framwork minskar glappet mellan tanke och handling, genom att låta användaren starta en åtgärd, exempelvis en affärsprocess eller webbtjänst direkt från sitt dashboard. Integrationen med Oracle Secure Enterprise Search gör det möjligt att snabbt och enkelt leta upp relevanta rapporter och nyckeltal i enlighet med de säkerhets- och tillgänglighetsregler som definierats i Oracle Business Intelligence 11g.

Socialt beslutsstöd

Slutanvändaren underrättas om undantag och evenemang, kan dela och diskutera insikter i realtid, samarbeta vid beslutsfattande, samt spara anteckningar och diskussionstrådar genom inbyggda anmälnings- och larmfunktioner och integration med Oracle WebCenter Suite 11g.

Häftigare sökfunktioner

Integrationen med Oracle Secure Enterprise Search gör det möjligt att snabbt och enkelt leta upp relevanta rapporter och nyckeltal i enlighet med de säkerhets- och tillgänglighetsvillkor som definierats i Oracle Business Intelligence11g.

Oracle Hyperion Financial Management har lagts till som datakälla. Tillsammans med ett förbättrat stöd för Oracle Essbase utökas Oracles Enterprise Performance Management (EPM). Oracle Business Intelligence 11g utgör en teknisk plattform för Oracles EPM och Oracle BI Applications – de kompletta, färdiga analytiska lösningarna för såväl Oracles som för andra leverantörers applikationer som till exempel SAP.

Befintliga kunder av Oracle Business Intelligence kan enkelt och snabbt uppgradera tidigare versioner utan att befintliga rapporter eller metadata-migrationer påverkas.

Den som vill veta mer om Oracle BI Suite EE 11g kan besöka www.oracle.se eller kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hans Skalin

 

Fördelarna i korthet...

  • Spar tid och kostnader samt öka produktiviteten genom att systemet bygger på en företagsgemensam infrastruktur för att producera och leverera rapporter, scorecard, dashboard, adhoc-analyser och OLAP-analyser.
  • Öka användningen och nyttjandegraden bland anställda med ett kraftfullt och lättanvänt arbetsuppgiftsorienterat ramverk för navigation. Kraftfulla hjälpmedel för visualisering, interaktiva dashboard, massor med möjligheter till animerade grafer, OLAP-liknande interaktion och nya innovativa sökfunktioner gör Oracle BI spännande och intressant att använda för alla. 
  • Öka värdet av företagets BI-investering genom alla möjligheter för användarna att direkt från sitt dashboard starta processer, webbtjänster eller vidta andra åtgärder.
  • Säkerställ företagsgemensamma mål och regelefterlevnad genom en enhetlig affärsmodell. Man kan enkelt säkerställa att alla mätvärden, tröskelvärden, kalkyleringar och affärsregler är företagsgemensamma.
  • Skydda även redan gjorda investeringar genom att allt är ”hot-Pluggable”. Allt är baserat på öppna standarder och kan användas med alla produkter från Oracle samt i din befintliga miljö, även med produkter från andra leverantörer.
  • Optimal prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Något som Oraclekunder alltid förutsätter, men visst, det bör ändå sägas.
  • Billigare administration och enklare systemkonfiguration. En integrerad systemadministrationskonsol underlättar bland annat uppgraderingar och administration i helhet.

Mer om Oracle BI Suite på Oracle.com.

 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening