• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

Affecto går på offensiven

Ska bli störst i Sverige på Business Intelligence

Affecto_Fredrik_Prien

Fredrik Prien visar gärna upp Dataföreningens pris Diamanten för bästa kundförståelse.

Fredrik Prien har efter 17 år som VD för Cognos i Sverige blivit en känd BI-profil. Nu sitter han vid rodret på Affecto, konsultföretaget som har ambitionen att bli marknadsledare inom BI i Sverige. Satsningen har nyss påbörjats och ändå har de redan lyckats norpa Dataföreningens eftertraktade pris Diamanten för bästa kundförståelse.

Fredrik Prien har ett tydligt uppdrag från finska riskkapitalistföretaget Capman, huvudägare i Affectokoncernen. Nämligen att göra Affecto till ledare på BI-marknaden i Sverige.

– Kunderna ställer idag väldigt höga krav. Man vill ha ett bolag som har en extremt djup kunskap inom allt som har med BI att göra, från masterdatahantering till strategisk planering, säger Fredrik Prien.

Förutom alla de olika ledande tekniska plattformarna krävs kompetens inom databaser och masterdatahantering, rapport, analysverktyg och hjälp med själva analysen, riskhantering och regelefterlevnad, business process management samt övergripande rådgivning för att få ihop helheten och ge snabbaste avkastningen på kundernas investeringar i BI.

Ska öka 300 procent på två år

– Planen är att vi ska ha 300 personer i Sverige inom två år, för det är ungefär så stor som man behöver vara för att täcka in alla relevanta kompetensområden inom BI, säger Fredrik Prien.

Affecto etablerar nu en säljorganisation för att marknadsföra och sälja beslutsstödslösningar. De är i skrivande stund elva personer. Över hundra konsulter arbetar på kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlstad. I hela Norden och Baltikum har bolaget idag 900 anställda varav 600 arbetar uteslutande med beslutsstöd.

Tillväxt kan ske antingen genom förvärv eller organiskt. Affecto satsar på det senare alternativet. Och har du redan blivit kontaktad kan du känna dig smickrad.

– Vi satsar på att rekrytera gräddan inom varje kompetensområde. Vi kommer därför inte att vara billiga, men ändå kostnadseffektiva, till exempel genom att använda resurser i vårt baltiska dotterbolag. Vi vill dessutom tillföra lite mer innovation när det gäller beslutsstöd och ta det till nästa nivå. Av det skälet välkomnar vi bland annat Oracle Business Intelligence 11g, säger Fredrik Prien.

Det är först när man agerar som BI får ett värde

– Management is all about action. Det är när man fått information, fattat ett beslut och startat en aktivitet som man genomför som värdet av business intelligence uppstår, säger Fredrik Prien. Vi vill hjälpa cheferna att ta nästa steg, åstadkomma förändringar och följa upp organisationens aktiviteter.
– Man måste ha klara visioner och praktiska exempel. Vi har tagit till vår uppgift att titta på teknik som kommer från exempelvis Oracle och tala med folk i verksamheten för att skapa lösningar som lyfter beslutsstödet till nästa nivå. Innovation innebär också att utnyttja alla nya tekniska finesser som kommer från Oracle på ett bra sätt och tala med beslutsfattare om vad de innebär i praktiken.

Stöd genom hela livscykeln

Affecto tar också ansvar för kundernas BI-lösningar genom hela livscykeln. Därför har man utvecklat ett par tjänster som ska möta kundernas behov: systemförvaltning och utbildning.

– Beslutsstöd tar aldrig slut. Förvaltningen av äldre system har ibland blivit lite kostsam. Därför erbjuder vi tjänster för att på ett effektivt sätt hjälpa kunder i förvaltningsfasen, säger Fredrik Prien. Dessutom har vi startat en utbildningsverksamhet, Affecto Accademy. Där erbjuder vi utbildning i allt som rör BI för kunder, andras kunder och till och med konkurrenter.

Affecto har skrivit ett samarbetsavtal med Handelshögskolan i Göteborg. Skolan tillhandahåller kompetens och lärare och Affecto kan bistå med expertis inom BI.

Dataföreningens pris för bästa kundförståelse

I mitten av september i år fick Affecto lite överraskande dataföreningens pris Diamanten, för bästa kundförståelse. Det delas ut genom att de 22 000 medlemmarna i nominerar och röstar på olika företag. Då är det naturligt att de stora företagen får priset. Men i år gick det till Affecto.

– För det första är vi starkt nischade och arbetar bara med beslutsstöd. Det kan vi på våra fem fingrar. Beslutsstöd är inte trivialt. Vi kan vara länken mellan användarna och IT. Om vi gör det på ett bra sätt så är det värdefullt för kunderna, förklarar Fredrik Prien.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening