• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Bengt_Eriksson_Oracle_Svenska_AB

Nya Enterprise Manager 11g

Övervakning och administration från applikation till disk

Med Oracle Enterprise Manager 11g finns nya möjligheter att arbeta proaktivt och att automatisera många uppgifter som tidigare måste göras manuellt. Affärsdriven applikationshantering gör att man med samma verktyg kan svara på frågor som var i processen en viss order befinner sig och diagnosticera problem i till exempel en javaböna i ett SOA-flöde.

Affärsdriven applikationshantering, integrerad administration av hela teknikstacken, från applikation till disk och systemadministration som är integrerad med Oracles supportapplikationer är huvudbudskapen när Oracle lanserade nya Oracle Enterprise Manager 11g. Nu kan systemadministratörer från en och samma miljö övervaka och hantera disksystem, databaser, servrar, middleware och applikationer. Dessutom finns nu fullt stöd för alla nya egenskaper i Oracle Database R2.

Att kunna hantera sina system ur ett affärsperspektiv är den viktigaste nyheten i Oracle Enterprise Manager 11g, anser Bengt Eriksson, säljkonsult för Oracle Enterprise Manager på Oracle Svenska AB.

Med affärsdriven applikationshantering menas att verksamhetsansvariga inte behöver förstå avancerade data från driftmiljön för att veta vad som är fel och vad som behöver göras. Man kan ändå undersöka vad som hände med en order som inte har processats i tid. Systemet håller faktiskt reda på att alla affärstransaktioner genomförs och om något går fel kan larm gå till lämpliga personer.

Genom affärsdriven systemadministration är det enkelt att hitta företagets flaskhalsar och åtgärda dem innan man drabbas av allvarligare problem.

Sun Ops Center en huvudkomponent

En av de viktigaste nyheterna är att Oracle tillfört Sun Ops Center för framför allt patchning och provisionering. Dynamisk resurshantering genom virtuella servrar har tillkommit genom köpet av Virtualiron. På testsidan har Application Testing Suite (ATS) tillkommit, som består av teknik från förvärven av e-test och Real Application Testing. Denna funktion gör det möjligt att spela in verklig belastning och återanvända i sin testmiljö. Dessutom finns nu Data Masking, som innebär att känsligt testdata kan skyddas från obehöriga. Det är användbart oavsett om man vill skydda känslig information mot egna anställda eller om man har sin testmiljö externt.

På SOA- och Javasidan har Oracle Enterprise Manager 11g berikats med teknik från Auptyma, ClearApp och Amber Point.

Koll på regelefterlydnad

Genom mValents teknik för effektiv konfigurering av applikationer kan man nu öka sin operativa produktivitet genom automation, utökade möjligheter till övervakning och revision av regelefterlydnad samt förbättrad tillgänglighet. Man kan samla in, sammanställa och jämföra konfigurationsinformation från komplexa system. Denna teknik gör det möjligt för kunder att snabbare och med reducerade risker anamma ny innovativ teknik.

Koll på användarupplevelse

Ett av de intressantaste tilläggen är dock tekniken från förvärvet av Moniforce. Real User Experience heter produkten och som tidigare är omskriven i Oraclet. I Oracle Enterprise manager 11g finns denna teknik under namnet Real User Experience Insight (RUEI). Denna övervakar hur de verkliga användarna upplever besöket på din webbsajt och tittar på trafiken mellan användaren och företagets resurser utan att störa varken driften eller användarsessionen. Real User Experience hittar problem med användare, nätverk, applikationer och servrar.

Eftersom Real User Experience Insight håller reda på vem som är användare genom IP-nummer, URL, refererande sida eller cookies, så kan den även skydda mot hackerattacker, då dessa oftast kommer upprepat från samma IP-nummer. Men de flesta e-andelssajter använder sig av inloggning och därmed kan man också skicka ett meddelande till kunder på internet som övergett en transaktion på grund av något fel. Kunder kan på så sätt återvinnas med information och i vissa fall även med kompensationserbjudanden. Alla lämpliga nyckelvärden för prestanda och rapporter finns från start och kan infogas i användarnas portaler. Det finns färdiga dashboards för chefer i affärsverksamheten, CIOer samt ansvariga för nätverk, helpdesk respektive applikationer. Givetvis kan man ange tröskelvärden för larm till dem som är berörda av problemet.

Lev lättare i molnen

Med Oracle Enterprise Manager 11g kan man bygga och hantera såväl egna moln som publika. Många företag kommer att välja att ha en blandning av molntjänster som man själv tillhandahåller och externa, inhyrda. En fördel med Oracle Enterprise manager 11g är att det även kan övervaka hur de externa molnen fungerar. Mycket tack vare produkterna i Real User Experience Insight. Genom dem kan administratörer även se hur de interna användarna upplever de externa molnen och hur de använder dem.

Sebastiaan_Vingerhoed_Oracle

– De största vinsterna ligger i att kunna hantera sina system mer proaktivt. Man måste kunna se var i HELA företaget miljö flaskhalsarna finns – nätverk, databaser, mellanprogramvaran, applikationer och så vidare, säger Sebastiaan Vingerhoed, lösningsspecialist på Oracle för den Nordiska marknaden.

Under lanseringen av Oracle Enterprise Manager 11g flaggades även om en uppgradering som snart kommer och som gör det möjligt att låta verksamheten betala efter användning. Detta är något för företag som är noga med internredovisningen och som vill ha kvitto från verkligheten på hur lönsamt företagets olika IT-tjänster är.

Integrerat med Oracle Support

Slutligen är Oracle Enterprise Manager även integrerat med Oracle Support, så att de som har Oracle Support kan skicka rapporter till Oracle och sedan automatiskt få svar med förslag på lösning, patchar och liknande direkt i Enterprise Manager. Det blir även möjligt att förhindra många problem genom att ditt företags konfigurationer av olika system, applikationer, drivrutiner och hårdvara etc kan jämföras med Oracles databas och du kan därmed få en lista över kända problem som kan beröra ditt företag.

Det är alltså en mycket stor och omfattande uppgradering som Oracle gör med Oracle Enterprise manager 11g. Men det är också ett område som får allt större betydelse för dagens företag. Möjligheten att arbeta mer proaktivt och lösa problemen innan de leder till allvarliga konsekvenser har ett högt värde. I en värld där stora förändringar och oförutsedda kriser kommer allt tätare blir det också allt viktigare att kunna styra om IT-verksamheten och snabbare vidta åtgärder när någonting händer. Men det kanske viktigaste skälet till att investera i Oracle Enterprise Manager är att färre personer kan övervaka och administrera mer resurser och allt komplexare miljöer.

Den som vill veta mer kan kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på Oracle Svenska AB.

Mer om Enterprise Manager på Oracle.com.

______________________________________________

Några nyheter i nya Enterprise Manager 11g

  • Prestandarapporter för WebLogic Server.
  • Förbättrad transaktionsövervakning med Request Monitoring.
  • Integrerad javadiagnostik (för alla JVMer).
  • Kloning av WebLogic Server och SOA Suite 11g gör att man enkelt kan kopiera färdiga textmiljöer till driften.
  • Fullt stöd för alla nyheterna i Oracle Database R2.
  • Med Oracle Enterprise Manager Ops Center (fd Sun Ops Center) får man fullt stöd för virtualisering av Solaris, Linux och Windowsmiljöer och det är optimerat för hårdvara från Sun.
  • Nya Application Testing Suite 9.1 har bland annat automatisk generering av test-script, smart integration med Grid Control for Application diagnosis.
  • Med Real Applications Testing kan man spela in verklig belastning och spela upp i sin testmiljö. Med bland annat förenklade analyser och rapporter, samt filter för att välja vad man vill spela upp.

Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening