• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Colosseum går ihop med B3IT

B3IT förstärker kraftigt sin konsultverksamhet på Oracle-området genom Colosseum Consulting.

Colosseum Consulting har fokus på Oracles teknik och finns numera som en integrerad verksamhet i B3IT Management AB. företaget bildades 1998 av fyra delägare och har sedan dess framgångsrikt bedrivit verksamhet associerad till Oracles produkter och i huvudsak på Stockholmsmarknaden. B3IT förstärks nu med ett tiotal konsulter och en av de tidigare delägarna, Helena Lagman, som kommer att ingå i B3ITs konsultledning.

Claes_Wiberg_B3IT

– Vi upptäckte i vårt tidigare samarbete med Colosseum att de både förstärkte och breddade vårt utbud och därmed kan vi ännu bättre leva upp till våra kunders ökade krav på leveranskapacitet, säger Claes Wiberg, ordförande I B3IT.

Helena_Lagman_B3IT

– Eftersom B3IT är breda i sin kompetens och täcker de flesta teknologier så ser vi hur Colosseums konsulter även ges en utvecklingspotential på både djupet och bredden, säger Helena Lagman, en av de tidigare delägarna i Colosseum Consulting.

B3IT hade innan sammanslagningen totalt 70-talet anställda varav cirka 25 Oracle-konsulter. B3IT verkar uteslutande på den svenska marknaden inom områdena IT-teknik, IT-management samt IT i vården.  De tekniska leveranserna och kompetensen täcker databas, systemutveckling och arkitektur där just Oracles varumärke och produktsviter redan från början utgjort en av hörnstenarna. B3IT har idag kontor i Stockholm, Sundsvall och Göteborg.


B3ITs framgångar i att vinna ramavtal lockade

– B3ITs premiumkompetens inom Colosseums kärnområde och deras framgångar i att vinna ramavtal med myndigheter och privata större företag har varit ett av de främsta skälen till att driva verksamheten vidare under B3ITs varumärke, menar Helena Lagman.

– Ett konsultföretag som vill erkännas som en ramavtalsleverantör eller en “preferred supplier” måste idag kunna täcka in ett antal olika kompetensområden med specialistkompetens. Tittar vi specifikt på Oracle ser vi hur våra kunder väver samman de olika produktsviterna för olika teknologier till en sammanhållande arkitektur och strategi. Vi vill vara över hela den spelplanen och tillhandahålla den höga kvaliteten som sedan starten 2003 varit vårt främsta konkurrensmedel, säger Claes Wiberg, ordförande I B3IT.

I linje med konsolideringstrend

Sammanslagningen av dessa i Oracle-världen välkända aktörer går i linje med den konsolideringstrend som varit temat för 2000-talet. Stora kunder vill ha större leverantörer, främst för att kunna avropa tillräckligt många konsulter från en leverantör med brett utbud och därmed få så få kontaktytor som möjligt.

– Vi märker även att våra stora kunder i regel inte bara är beroende av databaser från en leverantör, ofta har de en flora av olika databastekniker. Detta gäller även produkter inom utvecklingsmiljöer som applikationsservrar och liknande. Eftersom B3IT är breda i sin kompetens och täcker de flesta teknologier så ser vi hur Colosseums konsulter även ges en utvecklingspotential på både djupet och bredden, säger Helena Lagman.

Kraft att ta större åtaganden

Både Helena Lagman och Claes Wiberg är eniga om att kunderna väljer allt större leverantörer och att detta är de mindre bolagens största hinder att komma till tals med sina kunder. Genom att bli en större och mer komplett aktör har man bättre möjligheter att ta helhets- och funktionsåtaganden.

– Vi har idag utan tvekan några av de allra bästa och mest uppskattade konsulterna, menar Claes Wiberg och det värdet tanker vi försvara. Samtidigt innebär det att det finns en optimal storlek, inte för enbart Stockholm utan hela den svenska marknaden. Jag tror för egen del att vi har en hygglig bit kvar att vandra tills vi nått dithän och vi har definitivt mycket mer marknadsandelar att erövra inom Oracleområdet, såväl när det gäller databaser som systemutveckling.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening