• http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
  • image

– Sun kommer vara lönsamt redan från första året!

Efter tio långa månaders väntan på EU-kommissionens handläggande godkändes i januari Oracles köp av Sun Microsystems. Köpet markerar början av en ny era för Oracle, som nu etablerar sig som hårdvaruleverantör.

Det är inte vanligt att EU-kommissionen granskar företagsköp. Syftet med granskningen var att säkerställa att Oracles köp av Sun inte skulle skada konkurrensen i Europa. I Suns produktportfölj finns sedan 2007 den svenskutvecklade fria databashanteraren MySQL. Kommissionen befarade att konkurrensen kunde skadas om MySQL inte längre var en konkurrerande alternativ mot Oracle Database.

Viktigt paradigmskifte

Oracle har sedan starten 1977 haft en uttalad strategi om att enbart utveckla och leverera mjukvara. Den första hårdvaruprodukten, Exadata, lanserades 2008. Det var då världens snabbaste databasmaskin och utvecklades och lanserades i samarbete med HP. Exadata gav mersmak och ett år senare lanserades nästa version, denna gång tillsammans med Sun, medan köpet fortfarande var under granskning av EU-kommissionen. Exadata V2 var ännu snabbare tack vare tätt samarbete mellan företagen och Suns nya FlashFire-teknik.

Den 27 januari höll Larry Ellison en presskonferens där han presenterade Oracles strategi för Sun Microsystems. Där passade han på att sända ett budskap till IBM.

– Vi tävlar för att vinna. IBM, vi ser fram emot att konkurrera med er på hårdvarumarknaden.

Satsar offensivt på hårdvaran

Oracle kommer bland annat att införa en ny försäljningsmodell för hårdvaran. Sun har länge erbjudit färdigkonfigurerade servermodeller genom återförsäljare och partner. Oracles plan är att i högre grad sälja och tillverka servrar på beställning enligt kundspecifikationer. Dessutom ska man skapa konkurrensfördelar genom att tätt integrera hårdvara med mjukvara.

Larry Ellison presenterade på presskonferensen Oracles intentioner. Bland annat att lägga mer resurser på utveckling av Sparc-tekniken, Solaris och MySQL än vad Sun gör idag. Vidare ska systemens prestanda ökas genom tät integration av hårdvara och mjukvara. Slutligen avser Ellison att sätta mer än dubbelt så många hårdvaruspecialister på att sälja och ge service för Solarissystem. Totalt ska Oracle nu anställa 2 000 personer.

Räknar med god vinst redan första året

– Vi gör inte nedskärningar i Sun för att minska kostnaderna, Sun kommer att vara lönsamt redan första året. Oracle kommer att göra 1,5 miljarder dollar mer i vinst tack vare köpet av Sun, sade Ellison i en intervju med Wall Street Journal dagen innan presskonferensen.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening