• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Utbildning för säljare av Oracleprodukter

Som ett led i Oracles nya partnerprogram erbjuder nu Oracle tillsammans med TechData/Azlan utbildning kring licensiering. Utbildningen leder till bättre rådgivning för alla Oraclekunder.

Sedan en tid har Oracle kört utbildningar i Sverige, Norge och Danmark för att hjälpa säljare och andra personer hos Oracles partner att ge rätt råd i licensieringsfrågor. Området är inte helt enkelt. Det blir särskilt komplicerat när databaser, hårdvara, virtualisering och andra teknikplattformar är inblandade.

För att kunderna inte ska jämföra äpplen med päron är det viktigt att alla inblandade förstår vad de ska sälja.

– I konkurrensen med andra produkter på marknaden måste man även första vad man möter, säger David Behaya, ansvarig för nordiska VAD-marknaden (Value added Distributors) inom Oracle. För slutkunden innebär detta att de möter kunnigare rådgivare.

Utbildningen är öppen för alla, ISVer systemintegratörer, återförsäljare, licensieringsexperter med flera. Intresset har varit stort, särskilt när det gäller virtualisering och hårdvara.
I Sverige hålls utbildningarna varje månad i Tech Datas lokaler i spånga, strax utanför Stockholm.

Mer information hittar du på www.azlan.se/oracle-3.html.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening