• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem
Ann-Kristin_Hahne_Oracle

Lättare att hitta rätt Oraclepartner nästa år

Den 11 oktober lanserade Oracle ett nytt partnerprogram påOpenWorld i San Francisco. Det kommer göra det lättare för Oraclekunderatt hitta rätt i konsultdjungeln.

– Vi har haft ett partnerprogram som varit bra, men det är 10 år gammalt och vi behöver ändra det på grund av att marknaden förändrats och framför allt ser Oracle helt annorlunda ut idag, efter alla förvärv, säger Ann-Kristin Hahne, Global OPN Specialized Program manager på Oracle.

– I och med specialisering kommer kunderna enklare hitta rätt partner för sina behov, säger Ann-Kristin Hahne, Global OPN Specialized Program manager på Oracle.

 Från den första december finns möjlighet för såväl befintliga partner som nya att söka till det nya programmet, som består av fyra nya nivåer, Remarketer, Silver, Guld och Platinum. Vilket som företagen väljer att söka till beror främst på i vilken utsträckning man arbetar med Oracles produkter på marknaden.
Den första nivån, Remarketer, är kostnadsfri för det sökande företaget. Dessa är lösare knutna till Oracle och gör sina affärer vi en distributör, i Sverige TechData.
Silver innebär ett närmare samarbete och dessa gör ofta affärer via Oracle men har en mer limiterat produktutbud.
– Guld är den nivå där man öppnar upp för hela vår teknikstack och alla våra produkter. På denna nivå har vi infört specialisering som ett nyckelbegrepp i det nya partnerprogrammet. Vi vill att våra partner ska specialisera sig och bli experter inom sina områden. På så sätt kan vi enklare förmedla affärer och ge rekommendationer till våra kunder, säger Ann-Kristin Hahne. Platinum är den högsta nivån och innebär att man dessutom måste uppnå minst fem specialiseringar.

Olika specialiseringar att söka till

Under öppningsfasen kommer det finnas 25 produkt- och 6 industrispecialiseringar att söka till. Dessa kommer sedan utökas för att match Oracle.com. Mer information om detta finns på OPN Network.
Varför gör då Oracle detta?
– "Customer success" är det som är det viktiga för Oracle. Genom det nya partnerprogrammet kommer det att löna sig ännu mer att vara duktig på vissa områden. Det kommer bli lättare för kunderna att hitta rätt partner nu, säger Ann-Kristin Hahne. Och ute på marknaden kommer det vara lättare för partner att vara synliga i dagens konkurrens.
Det nya programmet öppnas från den första december i år. Alla nivåerna utom Remarketeer är förknippade med en viss kostnad och de som ansöker tidigt får kraftigt reducerade priser.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening